Før du begynder at arbejde med omkostningsregnskab, skal du udføre opsætningsopgaver.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

Hvis du vil Se

Opret diagrammet over omkostningstyper.

Sådan defineres omkostningstyper

Få mere at vide om forbindelsen mellem omkostningstype og finanskontoen.

Definition af forholdet mellem omkostningstyper og finanskonti.

Opret diagrammet omkostningssteder.

Sådan opsættes omkostningssteder

Opret diagrammet omkostningsobjekter.

Sådan konfigureres omkostningsobjekter

Angiv regler for overførsel af diagrammet over omkostningstype fra regnskabet.

Konfiguration af omkostningsregnskab

Se også