Du skal oprette en kode for hver valuta, du bruger, hvis du:

Når koderne er defineret, skal du tildele den relevante kode til hver bankkonti i udenlandsk valuta og tildele en standardvalutakode til udenlandske debitor- og kreditorkonti.

Afrundingsvalutaer

Hvis du vil styre valutaer, hvor der ikke anvendes decimaler, og du vil undgå unødvendige decimaler i udenlandsk valuta, kan du benytte to forskellige afrundingsfunktioner:

  • Pris-afrunding
  • Afrunding

Disse funktioner kan anvendes uafhængigt eller kombineret. Derudover kan funktioner anvendes sammen med fakturaafrunding.

I modsætning til fakturaafrundingsfunktionen påvirker funktionerne til afrunding og pris-afrunding kun beløb i udenlandsk valuta - ikke de tilsvarende beløb i den lokale valuta. Disse to funktioner resulterer ikke i bogføring til finanskonti. Det er derfor ikke nødvendigt at specificere en finanskonto til bogføringsgrupper eller andet.

Pris-afrunding

Pris-afrundingsfunktionen styrer den måde, salgspriser for varer og ressourcer i udenlandsk valuta afrundes på salgs- og købslinjer. Du skal angive reglerne for hver valuta separat i feltet Pris-afrundingspræcision i vinduet Valutaer.

Pris-afrundingsfunktionen bruges automatisk, hver gang du angiver et vare- eller ressourcenummer på en salgslinje. Hvis fakturaen er til en kunde, som har en fakturakode, omregnes varens eller ressourcens pris til kundens valuta. Prisen afrundes i overensstemmelse med pris-afrundingspræcisionen for valutaen.

Afrunding

Afrundingsfunktionen styrer den måde, beløb i udenlandske valutaer afrundes på finanskladdelinjer, salgslinjer og købslinjer. Du skal angive reglerne for hver valuta separat i feltet Afrundingspræcision i vinduet Valutaer.

Beløb i udenlandske valutaer afrundes, når du udfylder og bogfører finanskladdelinjer, salgslinjer og købslinjer.

Valutakurser

Du kan registrere valutakurser for hver udenlandsk valuta og angive, hvilke datoer valutakurserne gælder fra. Du kan f.eks. angive daglige, månedlige eller kvartalsvise valutakurser for hver udenlandsk valuta.

Du kan bevare valutakurser i vinduet Valutakurs til referenceformål. Når du har brug for at opdatere valutakurserne, kan du registrere den nye valutakurs på en ny linje i vinduet Valutakurs.

Finanskonti

Du kan ikke sammenkæde valutakoder til finanskonti, fordi beløb på regnskab føres i RV. Hvis du har et banklån i DKK og placerer indskud på en bankkonto i SEK, kan du holde styr på disse konti ved at oprette bankkonti i USD og SEK. Med bogføringsgrupper kan du sammenkæde kontiene til relevante finanskonti. I regnskabet vises værdien af beløbene i RV.

Du kan angive en valutakode på en finanskladdelinje og bogføre linjen til en finanskonto. Den relevante valutakurs bruges til at omregne beløbet til lokal valuta, før det bogføres til finanskontoen.

Ekstra rapporteringsvaluta

Hvis du opretter en ekstra rapporteringsvaluta, registreres alle transaktioner, du bogfører til finans, i både den lokale valuta og i den ekstra rapporteringsvaluta. På den måde kan du oprette regnskabsopgørelser og udskrive rapporter i lokal valuta og i en ekstra valuta. Den ekstra rapporteringsvaluta kan bruges til at præsentere regnskabsopgørelsen, som om firmaets regnskab blev ført i den pågældende valuta.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Oprette valutakoder.

Valutaer

Angive valutakurser for udenlandske valutaer.

Valutakurser

Få mere at vide om alle poster i både lokal valuta og en ekstra valuta.

Om brug af ekstra rapporteringsvalutaer

Oprette en ekstra rapporteringsvaluta.

Sådan opsættes den ekstra rapporteringsvaluta

Se også