Du kan tillade, at transaktioner i forskellige valutaer udlignes til hinanden, f.eks. hvis du registrerer en købsordre i én valuta og derefter foretager den tilsvarende betaling i en anden valuta. Du kan:

Når du udligner poster i forskellige valutaer til hinanden, kan der være en forskel mellem de to beløb, når de omregnes til lokal valuta. Du kan angive, hvor stor en forskel du vil tillade, så posterne kan lukkes. Forskellen bogføres så som en afrundingsdifference.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Tillade, at betalinger i én valuta udlignes til køb i en anden valuta.

Sådan tillades udligning af kreditorposter i forskellige valutaer

Tillade at modtagelse i én valuta kan udlignes til salg i en anden valuta.

Sådan tillades udligning mellem debitorposter i forskellige valutaer

Specificere, hvilke valutaer der er ØMU-valutaer.

Sådan defineres ØMU-valutaer

Oprette finanskonti, hvor der bogføres afrundingsdifferencer, når du udligner forskellige valutaer til hinanden.

Sådan opsættes finanskonti til afrundingsdifferencer ved valutaudligning

Lukke poster, der udlignes i forskellige valutaer, og bogføre afrundingsdifferencerne.

Sådan tillades afrundingsdifferencer, når du udligner poster i forskellige valutaer

Se også