Inden du kan benytte modulet Anlæg, skal du angive visse grundlæggende afskrivningsoplysninger.

Du skal oprette afskrivningsprofiler og definere forskellige afskrivningsregler, der er integreret med finansposterne og de oplysninger, der gør det muligt at kopiere poster i flere afskrivningsprofiler. Du skal også definere en standard kladdeopsætning for hver afskrivningsprofil.

Flere afskrivningsprofiler

Du kan angive flere afskrivningsprofiler for at tage højde for forskellige slags afskrivning. Du kan opsætte et ubegrænset antal afskrivningsprofiler. For hver afskrivningsprofil skal du afgøre, om den skal integreres med finansposterne. Hvis en profil integreres med finansposterne, vil alle de transaktioner, der er bogført på afskrivningsprofilen, også blive bogført på bestemte finanskonti.

Når du har angivet de nødvendige afskrivningsprofiler, skal du mindst knytte én afskrivningsprofil til hvert anlægsaktiv. Dette gøres i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler. Enhver kombination af et anlægsnummer og en afskrivningsprofilkode kaldes en anlægsafskrivningsprofil.

Du skal ikke knytte hver enkelt afskrivningsprofil til alle anlægsaktiverne. Til det enkelte anlægsaktiv kan der således benyttes et forskelligt antal anlægsafskrivningsprofiler.

Du kan bruge forskellige afskrivningsmetoder til forberedelse af årsregnskab og selvangivelse. Mange store virksomheder benytter lineær afskrivning i deres årsregnskab, fordi dette som regel tillader angivelse af højere indkomst. Af skattemæssige årsager bruger mange virksomheder dog en metode til hurtigere afskrivning.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Definere flere afskrivningsprofiler for at tage højde for forskellige afskrivningsmetoder.

Sådan defineres afskrivningsprofiler

Oprette flere anlægsafskrivningsprofiler for at afskrive ét eller flere anlægsaktiver med flere forskellige afskrivningsmetoder.

Sådan defineres anlægsafskrivningsprofiler manuelt

Vedhæfte en afskrivningsprofil til flere anlægsaktiver.

Sådan defineres anlægsafskrivningsprofiler automatisk

Have mere at vide om otte forskellige afskrivningsmetoder.

Afskrivningsmetoder

Se også