Dimensioner er data, du føjer til poster for at kategorisere dem med henblik på analyse. Du kan f.eks. have dimensioner, der angiver det projekt eller den afdeling, en post stammer fra. Således kan du bruge dimensioner i stedet for at oprette en særskilt finanskonto til hver afdeling og hvert projekt. På den måde kan du have omfattende analyseoplysninger i dine data uden at skulle bruge en kompliceret kontoplan. Du kan definere et ubegrænset antal dimensioner med et ubegrænset antal dimensionsværdier.

Du definerer alle de forskellige dimensioner, som du vil spore i vinduet Dimensioner. Dette vindue indeholder én linje for hver dimension, f.eks. Projekt, Afdeling, Område og Sælger.

Du skal oprette dimensionsværdier for hver dimension, f.eks. alle afdelingerne i din virksomhed. Dimensionsværdierne kan oprettes i en hierarkisk struktur - ligesom kontoplanen - så data kan opdeles i forskellige granularitetsniveauer, og dimensionsdelmængder kan lægges sammen.

Du kan angive to globale dimensioner, som automatisk vil være tilgængelige overalt, f.eks. i rapporter og kørsler. Du kan også angive seks supplerende genvejsdimensioner, der vil være tilgængelige som et felt i kladde- og dokumentlinjer. Hvis du vil anvende de resterende dimensioner, skal du åbne et separat vindue, hvor dimensionerne for den pågældende linje vises.

Du kan gøre en dimension obligatorisk, og du kan angive standarddimensioner for:

Hvis du bruger standarddimensioner, kan der opstå konflikt, hvis to konti på en linje har forskellige værdier for samme dimension. Du kan definere den kilde, der har den højeste prioritet. Du kan også blokere kombinationer af dimensioner eller dimensionsværdier.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Have mere at vide om dimensioner, og hvad du kan bruge dem til.

Dimension

Oprette en dimension og de tilhørende værdier.

Sådan konfigurere dimensioner og dimensionsværdier

Vælge to dimensioner, der vil være tilgængelige globalt, og som kan bruges som filtre for finansposter og i alle rapporter, kontoskemaer og kørsler.

Sådan oprettes globale dimensioner

Vælge op til seks dimensioner, foruden de globale dimensioner, som du vil kunne få adgang til direkte fra kladde- eller dokumentlinjer.

Sådan oprettes genvejsdimensioner

Oprette standarddimensionsværdier for en enkelt konto, f.eks. en debitorkonto.

Sådan oprettes standarddimensioner for én konto

Oprette standarddimensionsværdier for en gruppe konti, som du definerer.

Standarddimensioner - flere

Oprette standarddimensionsværdier eller gøre en dimension obligatorisk for en kontotype, f.eks. debitor- eller sælgerkonti.

Sådan oprettes standarddimensioner eller obligatoriske dimensioner for en kontotype

Angive, hvordan konflikter mellem dimensionsværdier skal behandles, f.eks. fra forskellige kilder i en kladde- eller dokumentlinje.

Sådan oprettes prioritering af standarddimensioner

Blokere eller begrænse bestemte kombinationer af to dimensioner.

Sådan oprettes kombinationer af dimensioner

Have vist de globale dimensioner i et finanspostvindue, filtrere finansposter efter dimension, eller have vist alle dimensioner for en bestemt post.

Sådan får du vist globale dimensioner i vinduer med poster