Du skal angive nogle generelle oplysninger, før du kan bruge forsikringsfunktionerne, og du skal desuden oprette ét forsikringskort pr. police.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Føje generelle oplysninger til felterne Forsikring tilknyttet profil, Aut. forsik. bogføring og Forsikringsnumre for at oprette forsikring for dine anlæg.

Sådan angives generelle forsikringsoplysninger

Gruppere forsikringspolicer i kategorier, som f.eks. forsikring mod tyveri eller brand.

Sådan defineres forsikringstyper

Samle oplysninger om hver forsikringspolice på forsikringskortet.

Sådan defineres forsikringskort

Definere supplerende forsikringskladdetyper.

Sådan defineres forsikringskladdetyper

Definere navne under en forsikringskladdetype, så værdierne i kladdenavnet bruges som standardværdier, hvis felterne ikke udfyldes på kladdelinjerne.

Sådan defineres forsikringskladdenavne

Se også