Du skal angive indstillinger for reparationsfunktionerne:

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette felterne til reparation, så du kan bogføre reparationsudgifter fra en kladde eller en købsfaktura.

Sådan angives reparationsoplysninger

Udfylde feltet Reparationskode, som beskriver, hvilken type reparation der er udført, f.eks. rutineeftersyn eller reparation.

Sådan defineres reparationskoder

Indtaste et kontonummer i vinduet Anlægsbogføringsgrupper.

Sådan defineres reparationskonti

Se også