Finanskladder bruges til at bogføre på finanskonti og andre konti, f.eks. bank-, debitor-, kreditor-, og anlægskonti. Der oprettes altid poster i finanskonti, når der bogføres med en finanskladde. Foruden finanskladder finder der andre kladder, f.eks. vareoverførselskladder, fysiske lagerkladder, ressourcekladder og anlægskladder. Disse kladder opretter ikke poster i finanskladden, men opretter andre typer finansposter. For eksempel bruges den fysiske lagerkladder til at sammenligne resultaterne af en fysisk lageroptælling med det tilgængelige lager, der beregnes af programmet. Når du bogfører kladden, oprettes en fysisk lagerpost for hver kladdelinje og en varepost for hver kladdelinje, hvor der er en difference mellem den fysiske lageroptælling og det beregnede tilgængelige lager.

Der er forskellige finanskladdetyper, f.eks. indbetalingskladden og anlægsfinanskladden. Hver kladdetype har et særskilt vindue med bestemte funktioner og de felter, der er nødvendige for at understøtte disse funktioner. Som standard er der oprettet en række standardkladdetyper, men du kan oprette nye kladdetyper.

Hvis du har behov for flere kladder af en bestemt type, f.eks. en indbetalingskladde for hver medarbejder i afdelingen for tilgodehavender, kan du oprette flere kladdenavne for en kladdetype.

Du kan knytte standardmodkonti til kladdenavne, som sædvanligvis bruger samme modkonto, f.eks. vil indbetalingskladden måske altid bruge samme kontantkonto. Du kan også knytte årsagskoder til kladdenavnene eller -typerne.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Have mere at vide om finanskladdetyper.

Finanskladdetype

Oprette flere kladder af samme type.

Sådan oprettes flere kladdenavne

Tilknytte en standardmodkonto til et kladdenavn.

Sådan oprettes standardmodkonti

Tilknytte en årsagskode, der skal vises i alle kladdeposter, der bogføres fra et kladdenavn.

Sådan knyttes årsagskoder til kladdenavne

Tilknytte en årsagskode, der skal vises i alle kladdeposter, der er bogført fra en kladdetype.

Sådan knyttes årsagskoder til kladdetyper

Se også