Virksomhedens politikker for, hvordan køb skal behandles, skal defineres ved den indledende implementering af Microsoft Dynamics NAV. Selv om dette opsætningsarbejde typisk kun udføres én gang i værktøjet Rapid Implementation Methodology, kan det være relevant at tilpasse opsætningsværdierne, når virksomhedens aktiviteter udvides eller ændres.

Vinduet Købsopsætning indeholder de centrale opsætningsværdier, f.eks. hvilke købsdokumenter der kræves i behandling af køb, hvordan deres værdier bogføres, og hvilke dokumentnummerserier der anvendes. Hvis købsfunktioner som f.eks. returårsager og produktionsleverandører skal understøttes, skal dette også konfigureres, men dette sker i andre opsætningsvinduer.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Konfigurere generelle politikker for, hvordan køb skal behandles, og hvilke dokumenter der skal bruges.

Købsopsætning

Angiv koder, der repræsenterer købslinjer for standardkøbsaktiviteter, så nye købsdokumenter hurtigt kan udfyldes med standardkøbslinjer.

Sådan oprettes standardkøbskoder og standardsalgskoder

Konfigurere koder for virksomhedens indkøbere, sådan at koderne senere kan knyttes til leverandører og bruges til at opstille statistikker og filtrere oplysninger i udskrevne rapporter.

Sådan oprettes indkøbere

Angive købskoder, der skal anvendes på særlige købsaktiviteter, f.eks. telefonordrer eller direkte leveringer.

Indkøb

Konfigurere varegebyrnumre for at kunne skelne mellem de forskellige typer varegebyrer, der kan anvendes på køb.

Sådan gør du: Oprette varegebyrnumre

Angive årsager til returnering af varer og derefter anvende dem på købs- eller salgsreturdokumenter.

Returårsager

Vise producentkoder for at kunne skelne mellem oprindelsen for de varer, du modtager fra leverandører.

Producent

Se også