Virksomhedens politikker for behandling af salg defineres sædvanligvis i forbindelse med den første implementering af Microsoft Dynamics NAV. Selv om dette opsætningsarbejde typisk kun udføres én gang med RapidStart-tjenester, kan det være relevant at justere de konfigurerede værdier, når virksomhedens aktiviteter vokser eller ændres.

Vinduet Salgsopsætning indeholder de mest centrale opsætningsværdier, f.eks. de salgsdokumenter, der kræves til behandling af salg, hvordan deres værdier bogføres, og hvilke dokumentnummerserier der bruges. Du skal bruge andre opsætningsvinduer til at definere understøttende salgsfunktioner som f.eks. beregning af leveringstid og administration af varegebyrer.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Definere generelle politikker for, hvordan salg skal behandles, og hvilke dokumenter der skal bruges.

Salgsopsætning

Definere koder, der repræsenterer købslinjer for standardkøbsaktiviteter, så nye købsdokumenter hurtigt kan udfyldes med standardkøbslinjerne.

Sådan oprettes standardkøbskoder og standardsalgskoder

Angive de parametre for beregning af leveringstid, der definerer, hvor beregninger lagres, og hvilke tidsenheder der skal bruges i beregninger af leveringstider.

Sådan defineres beregning af leveringstid

Oprette skabeloner til forskellige typer debitorer til brug ved oprettelse af tilbud til ikkekunder og som grundlag for en ny debitorkonto.

Sådan gør du: Definere debitorskabeloner

Definere virksomhedens sælgere for at angive deres provisionsprocenter og for senere at knytte dem til salgsdokumenter.

Sælger/indkøber

Konfigurere de forskellige leveringsmetoder, der kan bruges til levering af varer til og fra virksomheden.

Sådan defineres leveringsformer

Definere de speditører, der bruges af virksomheden, for at kunne knytte dem til debitorkort eller salgsdokumenter og informere lagermedarbejderne om, hvem de skal kontakte.

Speditør

Få vist en oversigt over de returårsagskoder, der skal anvendes på salgs- eller købsreturvaredokumenter.

Returårsager

Se også