Du kan bruge intercompany-bogføringer til at overføre transaktioner elektronisk fra én partnervirksomhed til en anden. På den måde kan du spare tid på dataindtastning og reducere antallet af fejl.

Intercompany-kontoplan og intercompany-dimensioner

Når du vil sende en transaktion (f.eks. en salgskladde) fra en virksomhed og få den tilsvarende transaktion (f.eks. en købskladdelinje) oprettet automatisk i partnervirksomheden, skal de involverede virksomheder enes om en fælles kontoplan og et sæt dimensioner, som skal anvendes i intercompany-transaktioner. Intercompany-kontoplanen kan f.eks. være en forenklet udgave af moderselskabets kontoplan. Hver virksomhed knytter deres samlede kontoplan til den delte intercompany-kontoplan, og hver virksomhed knytter deres dimensioner til intercompany-dimensionerne.

IC-partnerkoder

Du skal desuden oprette en IC-partnerkode for hver partnervirksomhed. Partnerkoder skal også være aftalt mellem alle virksomheder.

Hvis du har oprettet dine IC-partnere som debitorer eller kreditorer, skal du udfylde feltet IC-partnerkode på de relevante debitor- og kreditorkort.

Varer og ressourcer

Hvis du vil oprette eller modtage intercompany-linjer med varer, kan du enten bruge dine egne varenumre, eller du kan definere din partners varenumre for hver relevant vare enten i feltet Leverandørs varenr. eller feltet Fælles varenr. på varekortet eller ved at bruge vinduet Varereferenceposter, der er kædet sammen med varekortet.

Hvis du skal foretage IC-salgstransaktioner, der omfatter ressourcer, skal du udfylde feltet Finanskt.nr. for IC-partnerkøb på ressourcekortet til hver relevant ressource. Det er nummeret på den IC-finanskonto, som prisen på denne ressource bogføres på i din partners virksomhed.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Udfylde intercompany-relaterede felter i vinduet Virksomhedsoplysninger.

Se trin 1 i: Oprette intercompany-posteringer

Oprette intercompany-partnerkort.

Se trin 2 i: Oprette intercompany-posteringer

Kæde intercompany-partnere sammen med debitor- eller kreditorkort.

Se trin 3 i: Oprette intercompany-posteringer

Få mere at vide om oprettelse af intercompany-kontoplanen.

Oprette IC-kontoplanen

Definere Intercompany-kontoplanen, som dine partnere vil bruge til at foretage Intercompany-transaktioner.

Sådan defineres IC-kontoplanen

Importere en XML-fil, der indeholder den Intercompany-kontoplan, som du og dine partnere er blevet enige om at bruge.

Sådan indlæses IC-kontoplanen

Knytte hver af Intercompany-finanskontiene til én af finanskontiene i regnskabet.

Sådan knyttes IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan

Få mere at vide om opsætning af intercompany-dimensioner, så du kan udveksle transaktioner med dimensioner, der er kædet sammen med dem, med dine intercompany-partnere.

Definition af IC-dimensioner

Definere de intercompany-dimensioner, som du og dine partnere vil bruge til at foretage Intercompany-transaktioner.

Såsan defineres IC-dimensioner

Importere en XML-fil, der indeholder de Intercompany-dimensioner, som du og dine partnervirksomheder er blevet enige om at bruge.

Sådan indlæses IC-dimensioner

Knytte hver af Intercompany-dimensionerne til én af dit regnskabs dimensioner - og omvendt.

Sådan knyttes IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet

Tildele intercompany-likviditetskonti, der skal angives for intercompany-transaktioner. Dette er den konto i partnervirksomheden, som beløbet posteres til.

Sådan oprettes standardfinanskonti for intercompany-partnere

Se også