Hvis dit firma ligger inden for EU, skal du rapportere omfanget af handlen med andre lande/områder i EU.

Du kan udarbejde en rapport baseret på poster i en Intrastatkladde. Når du skal registrere de oplysninger, som Intrastatmyndighederne kræver, skal du:

Du kan evt. også oprette transaktionsspecifikationer, områder og indførsels/udførselssteder.

Du skal desuden oprette Intrastatkladdetyper og -navne.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Definere forskellige Intrastatkoder, f.eks. brugstarifnumre, transaktionstyper og transportmåder.

Sådan konfigureres og registreres Intrastat

Oprette Intrastatkladdetyper og -navne, som du vil bruge til Intrastatrapportering.

Sådan oprettes Intrastatkladdetyper og -kladdenavne

Se også