I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Definere en prisberegningsmetode for hver vare, der skal styre, hvordan varens indgående kostpris bruges til at vurdere lagerværdi og kostprisen på solgte varer.

Design Details: Costing Methods

Kontrollere, at kostprisen automatisk bogføres til finansposterne, hver gang en lagertransaktion bogføres.

Aut. lagerværdibogføring

Kontrollere, at forventede kostpriser bogføres til finansposterne, så der fra de midlertidige lagerbeholdningskonti kan ses et estimat over forfaldne beløb og kostprisen for de handlede varer, før de reelt faktureres.

Bogf. af forventet kostpris

Definere systemet, så der automatisk reguleres for eventuelle kostprisændringer, hver gang du bogfører lagertransaktioner.

Automatisk kostregulering

Definere, om gennemsnitskostprisen kun skal beregnes pr. vare for hver lagerenhed og for hver varevariant.

Beregn.type for gnsn. kostpris

Vælge den tidsperiode, programmet skal anvende til beregning af den vægtede gennemsnitsomkostning for varer, der bruger gennemsnitsprisberegningsmetoden.

Gennemsnitlig omkostningsperiode

Definere lagerperioder for at kontrollere lagerværdi over tid ved ikke at tillade bogføring af transaktioner i lukkede lagerperioder.

"Oprette lagerperioder" i Arbejde med lagerperioder

Sikre at salgsopgørelser udlignes til den oprindelige transaktion for at bevare lagerværdi (fungerer på samme måde for indkøbsopgørelser).

Obl. beløbstilbageførsel

Foruddefinere varegebyrtyper, som du tillader at blive bogført i forbindelse med ordrer, hvorved de føjes til købsprisen for de handlede varer.

Varegebyr

Kontrollere, at de værdiposter, der bogføres med varekladden, ikke dubleres af de værdiposter, der bogføres med den almindelige kørsel Bogfør lagerregulering.

Sådan bogføres købs- og lagerreguleringer

Definere afrundingsregler, der skal anvendes ved regulering af eller forslag til varepriser eller standardomkostninger.

Afrundingsmetode

Se også