Det kan være nødvendigt at afrunde fakturabeløb, når du opretter fakturaer. Lokale regler eller skikke kan kræve, at fakturaen afrundes på en bestemt måde, f.eks. til et beløb, der er deleligt med 0,05.

Funktionen til automatisk fakturaafrunding kan håndtere disse situationer. Når en faktura afrundes, indsættes en ekstra linje med afrundingsbeløbet, og denne linje bogføres sammen med de andre fakturalinjer.

Når du vil bruge automatisk fakturaafrunding, skal du:

Bemærk
Ud over funktionerne til fakturaafrunding kan beløb på fakturaer afrundes vha. pris-afrundingsfunktionen og afrundingsfunktionen. Du kan finde flere oplysninger i Definere valutaer.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette finanskonti, som differencer ved fakturaafrunding bogføres til.

Sådan opsættes finanskonti til fakturaafrundingsdifferencer

Oprette afrundingsregler, så funktionen til automatisk fakturaafrunding bruges til fakturaer i lokal valuta.

Sådan oprettes afrundingsregler for RV

Oprette afrundingsregler, så funktionen til automatisk fakturaafrunding bruges til fakturaer i udenlandsk valuta.

Sådan oprettes afrundingsregler for fremmed valuta

Aktivere fakturaafrundingsfunktionen, så salgs- og købsfakturaer automatisk afrundes.

Sådan aktiveres fakturaafrundingsfunktionen

Se også