Du kan bruge bogføringsgrupper til at angive, hvilke finanskonti der berøres, når du bogfører transaktioner med debitorer, kreditorer, varer og bankkonti. Derfor skal kontoplanen oprettes, før du kan oprette bogføringsgrupper.

Der er tre typer bogføringsgrupper til salg af lager og ressourcer til debitorer og køb af lager fra kreditorer:

Generelle bogføringsgrupper

Der er to typer generelle bogføringsgrupper: virksomheds- og produktbogføringsgrupper. Virksomhedsbogføringsgrupper tildeles til debitorer og kreditorer. Du tildeler produktbogføringsgrupper til varer og ressourcer.

I vinduet Bogføringsopsætning angiver du den finanskonto, der bruges til hver kombination af en generel virksomhedsbogføringsgruppe og en generel produktbogføringsgruppe. Du kan f.eks. bogføre salget af samme vare på forskellige salgskonti i finansposterne, fordi debitorer tilknyttes forskellige virksomhedsbogføringsgrupper.

Specifikke bogføringsgrupper

Det vigtigst formål med specifikke bogføringsgrupper er at identificere den primære balancekonto for hver støttepost. Den samlede balance for udestående tilgodehavender for alle debitorer skal f.eks. svare til den samlede balance for konti med Tilgodehavender. Specifikke bogføringsgrupper tildeles debitorer, kreditorer, varer, bankkonti og anlægsaktiver. Med disse bogføringsgrupper oprettes det direkte link til den primære balancekonto for hvert overordnet punkt.

Momsbogføringsgrupper

Momsbogføringsgrupper bruges til at beregne moms. De oprettes som bogføringsgrupper. De trin, der er involveret i oprettelse af momsbogføringsgrupper er beskrevet i Angiv indstillinger for moms.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Have mere at vide om, hvordan du kan bruge bogføringsgrupper til at sammenkæde forskellige typer konti med finansposterne, f.eks. debitor-, kreditor- og bankkonti.

Om bogføringsgrupper

Oprette generelle virksomhedsgrupper, som du kan bruge til at kategorisere debitorer og kreditorer til bogføringsformål.

Sådan oprettes generelle virksomhedsgrupper

Oprette generelle produktgrupper, som du kan bruge til at kategorisere varer, ressourcer, arbejdscentre og produktionsressourcer til bogføringsformål.

Sådan oprettes generelle produktgrupper

Oprette standardbogføringskonti for hver kombination af en generel produktgruppe og en generel virksomhedsgruppe.

Sådan oprettes kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper

Kopiere standardbogføringskonti fra en linje i vinduet Bogføringsopsætning til en ny linje for at reducere dataindtastning.

Sådan kopieres bogføringsopsætningslinjer

Oprette debitorbogføringsgrupper og angive finanskonti for tilgodehavender, servicegebyrer, kontantrabatter, renter, ekstragebyrer, fakturaafrunding og valutaudligning for hver bogføringsgruppe.

Sådan oprettes debitorbogføringsgrupper:

Oprette kreditorbogføringsgrupper og angive finanskonti for skyldige beløb, servicegebyrer, kontantrabatter, ekstragebyrer, fakturaafrunding og valutaudligning for hver bogføringsgruppe.

Sådan oprettes kreditorbogføringsgrupper

Oprette lagerbogføringsgrupper, som du kan bruge til at kategorisere varer til bogføringsformål.

Sådan opsættes varebogføringsgrupper

Oprette standardbogføringskonti for hver kombination af en lokations- og en lagerbogføringsgruppe.

Sådan gør du: Tildele standardfinanskonti til varebogføringsgrupper

Forberede lagerbogføringsopsætningen for at modtage vareværdiposter bogført som konsekvens af negativ lagerbogføring af igangværende arbejde.

Sådan defineres konti for igangværende arbejder til bogføring af materialeforbrug

Oprette bankbogføringsgrupper og tilknytte en bankfinanskonto til hver bogføringsgruppe.

Sådan oprettes bankkontobogføringsgrupper

Oprette anlægsbogføringsgrupper og angive de finanskonti, til hvilke der automatisk bogføres transaktioner, som involverer anlægsaktiver.

Sådan opsættes anlægsbogføringsgrupper

Se også