Forudbetalinger faktureres og bogføres på en forudbetalingsordre for salg eller køb inden den endelige bogføring. Du kræver måske et depositum, inden du producerer varerne efter ordre, eller du kræver måske betaling, før du leverer varer til en kunde. Forudbetalingsfunktionen sætter dig i stand til at fakturere og opkræve depositum fra debitorer eller at sende depositummerne til kreditorer. På den måde kan du sikre, at alle betalinger bogføres i forhold til en faktura.

Inden du kan bogføre forudbetalingsfakturaer, skal du oprette bogføringskonti i finansposterne, og du skal oprette nummerserier for forudbetalingsdokumenterne.

Du kan definere den procentdel af linjebeløbet, der skal faktureres for forudbetaling - for en debitor eller kreditor, for alle varer eller udvalgte varer. Når du har fuldført opsætningen, kan du generere forudbetalingsfakturaer fra salgs- og købsordrer. Du kan bruge standardprocenterne for hver salgs- eller indkøbslinje, eller du kan ændre beløbene efter behov. Du kan f.eks. angive et samlet beløb for hele ordren.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette finanskonti, hvor forudbetalinger gemmes, indtil varerne sendes.

"Opret finanskonti til forudbetalinger" i Oprette forudbetalinger

Tilknytte finanskontiene til forudbetaling ved bogføringsopsætningen.

"Tilføj forudbetalingskonti til bogføringsopsætning" i Oprette forudbetalinger

Oprette en nummerserie til forudbetalingsdokumenter.

"Opret nummerserie til forudbetalingsdokumenter ved bogføringsopsætningen" i Oprette forudbetalinger

Oprette standardforudbetalingsprocenter, som gælder for alle varer til én kunde, eller for én vare til en bestemt kunde, kundegruppe eller alle kunder.

"Opret forudbetallingsprocenter for varer, debitorer og/eller kreditorer" i Oprette forudbetalinger

Se også