Der er en række funktioner, som du kan konfigurere, så du kan styre likviditetsoversigten.

Du skal definere betalingsbetingelser til beregning af forfaldsdatoer og kontantrabatter.

Du kan angive en respitperiode, efter at kontantrabatdatoen er passeret, hvor du vil acceptere en kontantrabat.

Du kan definere betalingsformer for at angive, hvordan en faktura skal betales, og du kan angive en modkonto til hver betalingsform.

Du skal definere rentebetingelser, hvis du vil beregne renter. Du kan bruge rykkermeddelelser til at minde kunder om forfaldne beløb og til at beregne renter. Du kan bruge rentenotaer til at underrette debitorerne om renter og rentenotaer uden at rykke dem for forfaldne beløb. Hvis du vil bruge rykkermeddelelser, skal du definere rykkerbetingelser, rykkerniveauer og rykkertekst. Hvis du vil benytte kreditnotaer, skal du definere tekst til notaerne.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Afrunde fakturabeløb automatisk, f.eks. til et beløb, der er deleligt med 0,05.

Opsætning af fakturaafrunding

Oprette betalingsbetingelser til styring af forfaldsdatoer og til beregning af kontantrabatter.

Sådan defineres betalingsbetingelser

Bestemme, om kontantrabatter skal baseres på fakturabeløbet med eller uden moms.

Sådan angives basisbeløb for kontantrabat ved salg

Tilbageføre kontantrabatdelen af momsbeløbet, når kontantrabatten er givet.

Sådan tilbageføres moms ved kontantrabat

Afgøre, om rabatbeløb fratrækkes fakturabeløbet eller bogføres separat.

Sådan vælges en metode til bogføring af købsrabatter

Tildele kontantrabatter, efter at kontantrabatdatoen er passeret.

Betalingstolerance og kontantrabattolerance

Definere betalingsformer, som du kan tildele debitorer og kreditorer.

Sådan defineres betalingsformer

Definere betingelser for beregninger af rentegebyr.

Rentebetingelser

Oprette rykkerbetingelser, -niveauer og -tekst.

Konfigurer påmindelser

Angive tekst, der udskrives inden eller efter posterne på rentenotaen.

Sådan angives tekst til rentenotaer

Se også