Likviditetsstyring omfatter kontrol af, om forfaldne beløb er betalt til tiden. Hvis debitorer har forfaldne beløb, skal du afgøre, om der skal sendes en rykker. Desuden vil du evt. debitere deres konti for rente eller gebyrer.

Du kan definere et ubegrænset antal rykkerbetingelser for at tage højde for forskellige rykkerprocedurer. Når du har oprettet rykkerbetingelserne, knytter du et sæt betingelser til hver enkelt debitor. Senere kan du oprette, udstede og spore rykkere.

Bemærk
Hvis du vil beregne rente for forfaldne betalinger, kan du gøre det, når du opretter rykkere. Hvis du imidlertid bare vil beregne rente og informere debitorerne om dette uden at sende rykkere, bør du bruge rentenotaer. (Se Rentebetingelser).

Du kan oprette et ubegrænset antal rykkerbetingelser. Hvert sæt betingelser identificeres vha. en kode.

For hver rykkerbetingelseskode kan du definere et ubegrænset antal rykkerniveauer. For hvert rykkerniveau kan du angive individuelle betingelser, som kan omfatte ekstra gebyrer i både lokal og udenlandsk valuta. (Se Valuta til rykkerniveau).

For hvert rykkerniveau kan du angive tekst, som bliver udskrevet inden ( Starttekst) eller efter ( Sluttekst) posterne på rykkeren.

Angiv en af koderne på hvert enkelt kundekort, når du har oprettet rykkerbetingelserne (med ekstra niveauer og tekst).

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette koder for sæt af rykkerbetingelser, som du kan tilknytte debitorer.

Sådan angives betingelser for rykkere

Oprette rykkerniveauer, som afspejler, hvor længe, betalingerne har været forfaldne.

Sådan angives niveauer for rykkere

Oprette tekst, der skal udskrives på rykkerdokumenter med mulighed for en forskellig starttekst og sluttekst for hvert rykkerniveau.

Sådan opsættes rykkertekst

Se også