Alle bogførte poster får automatisk tildelt en kildekode, så transaktioner kan spores til deres oprindelse. Hvis du vil knytte en supplerende kildekode til poster, kan du benytte årsagskoder. Årsagskoder kan bruges til at angive, hvorfor en post er oprettet. Når du har angivet årsagskoder, kan du tildele dem til hele kladdetyper og kladdenavne, og derefter kan du tildele dem til individuelle kladdelinjer og dokumenter.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette kildekoder, der skal tildeles individuelle poster, som oprettes til hver bogføringstype og kørsel.

Sådan defineres kildespor

Ændre kildespor via vinduet Kildespor.

Sådan ændres kildespor

Oprette koder, som du kan bruge til at angive, hvorfor en post er oprettet.

Sådan oprettes årsagskoder

Se også