I lighed med den bogføringsopsætning, der er beskrevet i Oprette bogføringsgrupper, skal du definere en eller flere momsvirksomhedsbogføringsgrupper og tildele en af dem til hver finans-, debitor- og kreditorkonto. Du skal desuden oprette en eller flere momsproduktbogføringsgrupper og tildele en af dem til hver vare- og ressourcekonto. Når du har oprettet grupperne, skal du definere de nødvendige kombinationer af grupperne i momsbogføringsopsætningen. For hver kombination skal du angive momsprocent og finanskonti til salgsmoms, købsmoms og om nødvendigt modtagermoms.

Hvis du tildeler standard momsføringsgrupper til bogføringsgrupper, tildeles momsbogføringsgrupperne automatisk til finans-, debitor-, kreditor-, vare- og ressourcekonti, når du tildeler bogføringsgrupper.

Importmoms

Momsfunktionen bruges, når du skal bogføre et dokument, hvor hele beløbet skal behandles som moms. Det er nødvendigt, hvis du modtager en momsfaktura fra skattemyndighederne for importerede varer. Når importmoms skal håndteres, skal du som minimum oprette én momsproduktbogføringsgruppe til importmoms og medtage den i mindst én kombination i momsbogføringsopsætningen.

Modtagermoms

Normale beregner og tilbageholder sælgeren moms. Virksomheder i EU skal imidlertid anvende tilbageført momsberegning, når de handler med andre virksomheder, der er registreret som momspligtige i et andet EU-land eller -område. Det betyder, at moms skal beregnes af køberen og ikke sælgeren.

Du skal oprette mindst én momsvirksomhedsbogføringsgruppe til modtagermoms og medtage den i mindst én kombination i momsbogføringsopsætningen. Modtagermomsfunktionen kan anvendes sammen med standardprincippet for momsberegning samt princippet for urealiseret momsberegning.

Urealiseret moms

Som standard beregnes og bogføres moms, når en faktura er bogført. Du kan dog vælge, at momsbeløb først beregnes og bogføres til en midlertidig finanskonto, når fakturaen bogføres. Når den faktiske betaling af fakturaen bogføres, kan momsbeløbet så bogføres til den korrekte finanskonto og medtages i momsangivelsen.

Regulere moms ved kontantrabat

Hvis der er beregnet kontantrabat på grundlag af et fakturabeløb, der omfatter moms, kan kontantrabatdelen af momsbeløbet debiteres salgsmomskontoen, når kontantrabatten afgives.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Vide, hvordan du konfigurerer moms, herunder oprettelse af momsbogføringsgrupper, kombinationer af momsbogføringsopsætninger og brug af modtagermoms.

Sådan oprettes en momsopsætningskombination

Oprette bogføringsgrupper, som du kan bruge til at kategorisere debitorer og kreditorer til momsbogføringsformål.

Sådan oprettes virksomhedsbogføringsgrupper

Oprette bogføringsgrupper, som du kan bruge til at kategorisere varer og ressourcer til momsbogføringsformål.

Sådan oprettes momsproduktbogføringsgrupper

Oprette momsprocenten og standardbogføringskonti for hver kombination af en momsproduktgruppe og en momsvirksomhedsgruppe.

Sådan oprettes kombinationer af momsvirksomheds- og momsproduktbogføringsgrupper

Sammenkæde momsvirksomhedsbogføringsgrupper med generelle virksomhedsbogføringsgrupper, så de tildeles automatisk.

Sådan oprettes standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper

Sammenkæde momsproduktbogføringsgrupper med generelle produktbogføringsgrupper, så de tildeles automatisk.

Sådan oprettes standardmomsproduktbogføringsgrupper

Tildele momsbogføringsgrupper manuelt til finanskonti.

Sådan tildeles momsbogføringsgrupper til finanskonti

Tildele momsvirksomhedsbogføringsgrupper manuelt til debitor- og kreditorkonti.

Sådan knyttes momsvirksomhedsbogføringsgrupper til debitor- og kreditorkonti

Tildele momsvirksomhedsbogføringsgrupper manuelt til vare- og ressourcekonti.

Sådan knyttes momsproduktbogføringsgrupper til vare- og ressourcekonti

Bruge importmomsfunktionen til at bogføre et dokument, hvor hele beløbet skal behandles som moms, f.eks. hvis du modtager en momsfaktura fra skattemyndighederne for importerede varer.

Sådan oprettes koder for importmoms

Oprette mindst én momsvirksomhedsbogføringsgruppe til modtagermoms for at få moms på køb fra EU behandlet hensigtsmæssigt.

Sådan angives grundlæggende oplysninger om modtagermoms for køb

Få momsbeløb udregnet og bogført på en midlertidig finanskonto, når en faktura bogføres, og derefter - når den egentlige betaling af fakturaen bogføres - få momsbeløbet bogført på den korrekte finanskonto og medtaget i momsopgørelsen.

Sådan bruges konti for urealiseret moms

Tilbageføre kontantrabatdelen af momsbeløbet, når kontantrabatten er givet.

Sådan tilbageføres moms ved kontantrabat

Opret en periodisk momsrapport , der kan sendes til skattemyndighederne.

Opsætning af moms- og VIES-rapporter

Se også