Metoden til dynamisk fordeling er baseret på værdier, der kan ændres. For eksempel antal medarbejdere et omkostningssted eller antal solgte varer for et omkostningsobjekt i en bestemt tidsperiode. Der findes ni foruddefinerede fordelingsbaser og tolv dynamiske datointervaller. Du kan angive forskellige filtre, der er baseret på allokeringsbasen.

Indstilling af filtre for dynamiske allokeringsbaser

Følgende tabel viser, hvilke filtre der er mulige for forskellige tildelingsbaser, og hvilke værdier der er gyldige i felterne Nummerfilter og Gruppefilter. Tryk på F1 i feltet Datofilterkode for at læse detaljerede beskrivelser.

BasisNummerfilterDatofilterkodeOmkostningsstedsfilterOmkostningsemnefilterGruppefilter

Finansposter

Finanskonto

Ja

Ja

Ja

I/R

Finansbudgetposter

Finanskonto

Ja

Ja

Ja

Finansbudgetnavn

Pristypeposter

Pristype

Ja

Ja

Ja

I/R

Omkostningsbudgetposter

Pristype

Ja

Ja

Ja

Budgetnavn

Antal ansatte

I/R

Ja

Ja

Ja

I/R

Varer solgt (antal)

Varenr.

Ja

Ja

Ja

Varebogføringsgruppe

Varer købt (antal)

Varenr.

Ja

Ja

Ja

Varebogføringsgruppe

Varer solgt (beløb)

Varenr.

Ja

Ja

Ja

Varebogføringsgruppe

Varer købt (beløb)

Varenr.

Ja

Ja

Ja

Varebogføringsgruppe

Se også