Kostmetode på varekortet definerer, hvordan varens kostprisforløb registreres, og om en faktisk eller budgetteret værdi føres som aktiv og bruges i beregningen af kostprisen.

Det er vigtigt at indstille den korrekte kostmetode i overensstemmelse med varetype og forretningsmiljø for at sikre økonomiske lagerbeholdninger.

Den følgende tabel viser de bedste fremgangsmåder til konfiguration af feltet Kostmetode. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Costing Methods.

Opsætningsindstilling Bedste fremgangsmåde Bemærkning

FIFO

Bruges, hvor produktomkostninger er stabile.

Bruges for elementer med en begrænset hyldelevetid, fordi de ældste varer skal sælges, inden de overskrider deres sidste salgsdato.

En vares kostpris er den faktiske værdi af alle modtagelser af varen, som vælges af FIFO-reglen.

I lagerværdien forudsættes det, at de første varer, der lægges på lager, bliver solgt først.

Bemærk
Når priser stiger, viser balancen højere værdi. Dette betyder, at skatteforpligtelserne øges, men kreditvurderinger og muligheden for at låne penge forbedres.

LIFO

Bruges, hvor lagerniveauer konsekvent vedligeholdes eller øges over tid.

En vares kostpris er den faktiske værdi af alle modtagelser af varen, som vælges af LIFO-reglen.

I lagerværdien forudsættes det, at de sidste varer, der lægges på lager, bliver solgt først.

Bemærk
Når priser stiger, falder værdien på resultatopgørelsen. Dette betyder, at skatteforpligtelserne reduceres, men muligheden for at låne penge forringes.

Vigtigt
Forbudt i mange lande/områder, da det kan bruges til at holde avancen nede.

Gennemsnit

Bruges, hvor produktomkostninger er ustabile.

Bruges, hvor lagrer stables eller blandes sammen og der ikke kan skelnes mellem dem, f.eks. kemikalier.

En vares kostpris er den præcise kostpris, som den aktuelle enhed er modtaget til.

Bestemt

Bruges i produktionen eller handel med varer, der nemt kan identificeres, med forholdsvis høje kostpriser.

Bruges til varer, der er omfattet af regulering.

Bruges for varer med serienumre.

En vares kostpris beregnes som den gennemsnitlige kostpris på hvert enkelt tidspunkt efter et køb.

For værdiansættelse af lageret antages det, at alle lagerbeholdninger sælges samtidig.

Standard

Bruges, hvor omkostningsstyring er afgørende.

Bruges i serieproduktion til at evaluere kostpriserne for direkte materialeomkostninger, arbejdsomkostninger og produktionsomkostninger.

Bruges, hvor der er disciplin og personale til at vedligeholde standarderne.

En vares kostpris forudindstilles baseret på forventninger.

Når det faktiske kostbeløb realiseres senere, skal standardkostprisen reguleres til de faktiske omkostninger gennem variansværdier.

Se også