Oversigtpanelet Planlægning i vinduet Produktionsopsætning indeholder flere felter, der definerer globale regler for forsyningsplanlægning.

Følgende tabel viser de bedste fremgangsmåder til konfiguration af udvalgte globale felter med planlægningsparametre. Du kan få yderligere oplysninger om et felt ved at vælge linket i kolonnen Opsætningsfelt.

Angive indstillinger for felt Bedste fremgangsmåde Bemærkning

Forecast på lokationer

Vælg denne indstilling, hvis du har prognoser for bestemte lokationer.

Komponenter på lokation

Hvis varerne ikke er defineret som lagervarer, skal du vælge lokationskoden til hovedlageret.

Dette gælder også, hvis du kun bruger indkøbskladden.

Tomt overløbsniveau

Vælg Tillad standardberegning, hvis løsningen lige er blevet opgraderet fra en version tidligere end Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1.

Skal kun bruges, hvis du vil tillade alle eller nogle af varerne at løbe over genbestillingspunktet.

Standardbufferperiode

Indstillingen skal ligge mellem 1D og 5D.

Hvis du er nybegynder i planlægning i Microsoft Dynamics NAV, skal du angive en længere periode.

Når brugerne er mere fortrolige med de forskellige årsager til aktionsmeddelelser, kan du afkorte bufferperioden for at tillade flere ændringsforslag.

Standardbufferantal

Indstilles til mellem 5 og 20 % af varens lotstørrelse.

Se også