Før du og dine IC-partnere kan overføre IC-transaktioner elektronisk, skal I hver især definere IC-kontoplaner i jeres respektive regnskaber.

Du skal sammen med dine partnere aftale, hvilke kontonumre der skal anvendes, når I opretter IC-transaktioner. Moderselskabet i en koncern kan f.eks. oprette en forenklet version af deres egen kontoplan og udlæse denne IC-kontoplan fra databasen til en XML-fil, hvorefter den kan distribueres til hver virksomhed i koncernen.

Datterselskaberne kan derefter indlæse XML-filen til tabellen IC-kontoplan og knytte kontiene i tabellen til kontiene i deres egen kontoplan.

Moderselskab

Hvis IC-kontoplanen skal defineres fra din virksomhed (dit regnskab) og bruges i koncernen som fælles reference, skal du følge proceduren: Sådan defineres IC-kontoplanen.

Datterselskab

Hvis din virksomhed har modtaget en XML-fil med den IC-kontoplan, som skal bruges som fælles reference i koncernen, skal du følge proceduren: Sådan indlæses IC-kontoplanen.

Alle selskaber

Efter du har defineret eller indlæst IC-kontoplanen, skal du knytte hver IC-finanskonto til en af finanskontiene i regnskabet. Du skal bruge vinduet IC-kontoplan til at angive, hvordan IC-finanskonti på indgående transaktioner skal oversættes til finanskonti i regnskabets kontoplan. Følg proceduren: Sådan knyttes IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan.

Se også