Før du og dine IC-partnere kan udveksle transaktioner med tilknyttede dimensioner, skal du definere IC-dimensioner.

Du skal sammen med dine partnere aftale, hvilke dimensioner der skal anvendes, når I opretter IC-transaktioner. Moderselskabet i en koncern kan f.eks. oprette en forenklet version af deres eget sæt dimensioner og udlæse disse IC-dimensioner fra databasen til en XML-fil, hvorefter den kan distribueres til hver virksomhed i koncernen.

Datterselskaberne i koncernen kan derefter indlæse XML-filen til tabellen IC-dimension i deres eget regnskab og knytte IC-dimensionerne her til dimensionerne i tabellen Dimension.

Moderselskab

Hvis din virksomhed definerer de IC-dimensioner, som din gruppe skal bruge som fælles reference, skal du følge proceduren: Såsan defineres IC-dimensioner.

Datterselskab

Hvis din virksomhed har modtaget en XML-fil med de IC-dimensioner, som skal bruges som fælles reference i koncernen, skal du følge proceduren: Sådan indlæses IC-dimensioner.

Alle selskaber

Efter du har defineret eller indlæst IC-dimensionerne, skal du knytte hver IC-dimension til en af dimensionerne i regnskabet og omvendt. I vinduet IC-dimensioner skal du angive, hvordan IC-dimensioner på indgående IC-transaktioner skal oversættes til dimensioner fra tabellen Dimensioner. I vinduet Dimension skal du angive, hvordan dine dimensioner skal oversættes til IC-dimensioner på udgående transaktioner. Følg proceduren: Sådan knyttes IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet.

Se også