Denne rolle administrerer forsendelse og modtager også varer samt bekræfter dem i forhold til købsordren. Forsendelses- og modtagelsesadministratoren fører også tilsyn med de andre lagermedarbejdere.

Primære arbejdsopgaver

Hvis du vil Se

Modtag varer på en lagerlokation som aftalt i indgående ordrer.

Modtagelse

Lever varer fra en lagerlokation som aftalt i udgående ordrer.

Levering

Relaterede emner

Hvis du vil Se

Oprette og frigive købsordrer til normal modtagelse i virksomheden eller til direkte levering til kunder.

Behandle køb

Lægge varer på lager, der er modtaget fra køb, salgsreturvarer, overflytninger eller produktionsafgange, i henhold til den arbejdsgang, der er defineret for lagerstedet.

Sætte varer på plads

Oprette salgsordrer for varer og tjenester efter anmodning fra kunder.

Behandle salg

Plukke varer der skal afsendes, overflyttes eller forbruges i produktionen, i henhold til den arbejdsgang, der er defineret for lagerstedet.

Plukke varer

Producere varer for at opfylde salgsbehov.

Produktion

Definere varer og deres processtruktur.

Design og ingeniørarbejde

Se også