Hvis du ofte har brug for at bogføre salgs- eller købslinjer med næsten ens oplysninger, kan du bruge standardsalgs- eller -købskoder.

Du kan f.eks. bruge standardkøbskoder til at bogføre husleje, servicegebyrer, telefonudgifter og andre periodiske omkostninger. Eller du kan bruge standardsalgskoder, hvis du har en kunde, som ofte bestiller de samme varer.

Du kan oprette et ubegrænset antal af disse koder, og hver af dem kan indeholde et ubegrænset antal standardlinjer. Du kan derefter tildele standardkøbskoder til de relevante kreditorer og standardsalgskoder til de relevante debitorer.

Når du på et senere tidspunkt opretter et salgs- eller købsdokument for en debitor eller kreditor med en kode, kan du bruge funktionen Hent std.deb.salgskoder eller funktionen Hent std.kred.købskoder til automatisk at indsætte de salgs- eller købslinjer, som du opretter for koden.

Du kan oprette standardsalgs- eller -købslinjer med tekst, finanskonti, varer, anlægsaktiver og varegebyrer. Du kan også oprette standardsalgslinjer med ressourcer.

Se også