Når der foretages standardservice, skal der ofte oprettes servicedokumenter, der bruger servicelinjer, der indeholder ensartede oplysninger. Hvis du vil optimere registreringen af nye servicelinjer, kan du bruge standardservicekoder, så der automatisk indsættes et foruddefineret sæt linjer.

Du kan definere et vilkårligt antal standardservicekoder. Hver servicekode kan have et ubegrænset antal servicelinjer af forskellige typer, vare, ressource, pris eller standardtekst tilknyttet. Servicelinjer for hver standardservicekode kan oprettes i vinduet Standardservicekodekort. Derefter tildeler du standardservicekoder til serviceartikelgrupper i vinduet Koder til standardserv.varegrupper.

Når du senere opretter et servicedokument, kan du køre funktionen Hent standardservicekoder, hvis du automatisk vil have indsat servicelinjer, der er tilknyttet den specifikke standardservicekode, der er indtastet.

Se også