Når du opretter et tilbud, en ordre eller en kreditnota, indeholder feltet Status i dokumenthovedet som standard statusangivelsen Åben.

Når du har udfyldt dokumentet, kan du frigive det, hvorefter værdien i feltet Status ændres til Frigivet. Denne status angiver, at ordren er klar til næste trin i behandlingsprocessen, før den skal bogføres.

Frigive

Du kan bruge frigivelsesproceduren til at lette forskellige normale arbejdsprocesser, f.eks. til at følge virksomhedens godkendelsesprocedurer eller status for lageraktiviteter.

Godkendelsesprocedurer

Virksomheden kan bruge frigivelsesproceduren til at angive, at en anden bruger har godkendt dokumentet, eller at en ekstern kontaktperson kan opfylde specifikationerne i dokumentet, som vist i følgende eksempler:

  • Du kan kun frigive en købsordre, hvis leverandøren har erklæret sig indforstået med at eksekvere ordren.
  • Du skal oprette en ordre, og en anden bruger skal af sikkerhedsmæssige årsager godkende den, før du må frigive den.
  • Du har oprettet en kreditnota, der skal frigives af den leder, der er ansvarlig for at godkende alle tilbagebetalinger.

Lageraktiviteter

Hvis ordrestatus er Åben, vil lagerstedet hverken begynde at forberede leveringen eller forvente at modtage varerne på en købsordre. Når du frigiver ordren, angiver du, at ordren er færdiggjort, og at lagerstedet kan medtage den i sine aktiviteter.

Genåbne en frigivet ordre

Du kan foretage ændringer i en frigivet ordre ved at åbne den igen. Du kan imidlertid kun øge antallet på de linjer, der allerede er behandlet af lagerstedet.

Når du har foretaget ændringerne og frigiver ordren igen, udføres der automatisk en ny beregning af moms og rabatter på det fakturerede beløb.

Hvis du ændrer en frigivet ordre, skal du give lagerstedet besked om ændringerne.

Bemærk
Hvis du vil bogføre en enkelt åben ordre eller en kreditnota uden at frigive den først, bliver dokumentet automatisk frigivet, når du bogfører det.

Hvis du bogfører ordrer eller kreditnotaer vha. funktionen Massebogfør, kan du vælge kun at bogføre de ordrer eller kreditnotaer, du har frigivet.

Se også