Når denne metode anvendes, afskrives et anlægsaktiv med det samme beløb hvert år.

Når du bruger den lineære metode, skal du angive en af følgende indstillinger i anlægsafskrivningsprofilen:

Afskrivningsperiode

Hvis du angiver afskrivningsperioden (antal afskrivningsår, antal afskrivningsmåneder eller afskrivningsslutdatoen), bruges denne formel til at beregne afskrivningsbeløbet:

Afskrivningsbeløb = ((Bogført værdi - Skrapværdi) x Antal afskrivningsdage) / Resterende afskrivningsdage

De resterende afskrivningsdage beregnes som antallet af afskrivningsdage minus antallet af dage mellem afskrivningens startdato og datoen for den sidste anlægspost.

Den bogførte værdi kan reduceres med beløb for bogført afskrivning, nedskrivning, bruger 1 og bruger 2, afhængigt af om feltet Del af afskrivningsberegning er deaktiveret, og om feltet Del af bogført værdi i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning er aktiveret.

Med denne beregning sikres det, at anlægsaktivet et fuldstændigt afskrevet ved slutdatoen for afskrivningen.

Fast årlig procent

Hvis du har angivet en fast årlig procent, bruges denne formel til at beregne afskrivningsbeløbet:

Afskrivningsbeløb = (Lineær pct. x Afskrivningsgrundlag x Antal afskrivningsdage) / (100 x 360)

Fast årligt beløb

Hvis du angiver et fast årligt beløb, bruges denne formel til at beregne afskrivningsbeløbet:

Afskrivningsbeløb =(Fast afskrivningsbeløb x Antal afskrivningsdage) / 360

Du kan finde flere oplysninger og et eksempel i Eksempel - Lineær afskrivnings.

Se også