Når du bruger funktionen Foreslå varegebyrtildeling fra salgslinjer, skal du vælge en af følgende indstillinger.

IndstillingResultat

Ligeligt

Varegebyret tildeles ligeligt mellem alle tildelingslinjer i tildelingsvinduet.

Den samlede mængde fordeles derefter ligeligt i felterne Antal, der skal tildeles.

Beløb

Varegebyret tildeles på grundlag af oplysningerne i beløbsfelterne på salgslinjen, salgsleverancelinjen eller returvarekvitteringslinjen.

Værdien i beløbsfelterne i de tre forskellige oprindelige linjer kopieres til varegebyrtildelingen som følger:

  • Hvis tildelingslinjen er overført fra det dokument, hvor du indtastede varegebyret, kopieres værdien i feltet Linjebeløb.
  • Hvis tildelingslinjen er angivet vha. funktionen Hent salgsleverancelinjer, kopieres værdien i feltet Varegebyrgrundlag (beløb).
  • Hvis tildelingslinjen er angivet vha. funktionen Hent returvaremodt.linjer, kopieres værdien i feltet Varegebyrgrundlag (beløb).
Bemærk
Du kan manuelt ændre værdien i feltet Antal, der skal tildeles, når der er blevet udfyldt med funktionen Foreslå varegebyrtildeling.

Se også