Symbol-ikon Beskrivelse

Sort kryds

Ordrer (både udbud og efterspørgsel).

 • Kan ikke ændres.
 • Synlig, når feltet Vis planlagt beholdning er markeret (orange graf).

Rød cirkel

Eksisterende forsyningsordrer, der ikke er i planlægningsforslag.

 • Kan ikke ændres.
 • Synlig, når feltet Vis planlagt beholdning er markeret (orange graf).

Gul stjerne

Forecastbehov.

 • Kan ikke ændres.
 • Synlig, når feltet Forecastnavn har en værdi.

Når både feltet Vis projekterede lagerbeholdning og feltet Medtag planlægningsforslag er markeret, har hver gul stjerne et sammenkædet modstykke i den modsatte graf. Illustrerer, hvordan en foreslået forsyning opfylder den prognosticeret efterspørgsel.

Grøn cirkel med et ikon formet som en disk med et rødt kryds

Foreslået forsyningsordre med aktionsmeddelelsen Annuller.

 • Kan ikke ændres.
 • Synlig, når feltet Medtag planlægningsforslag er markeret (grøn graf).

Grøn cirkel med et ikon formet som en disk med en stjerne

Foreslåede forsyningsordrer med aktionsmeddelelsen Ny.

 • Kan ændres.
 • Synlig, når feltet Medtag planlægningsforslag er markeret (grøn graf).

Grøn cirkel med et ikon formet som en disk med en eller to pile

Forslåede forsyningsordrer med aktionsmeddelelsen Omplanlæg, Ret antal eller Omplanlæg og ret antal

 • Kan ændres.
 • Synlig, når feltet Medtag planlægningsforslag er markeret (grøn graf).

Pilene afspejler retningen af planlægningsforslaget. For eksempel afspejler en venstre pil sammen med en opadgående pil en Omplanlæg og ret antal-aktionsmeddelelse, der består af en bagudrettet omplanlægning og et antalsforøgelse.

Når du højreklikker på oversigtspanelet Tidslinje vises følgende funktioner, afhængigt af hvor du klikker.

Funktion Beskrivelse

Opret ny forsyning

Opretter et nyt element på det punkt, hvor du højreklikker. Punktet repræsenterer en ny foreslået forsyningsordre. Det bliver til en ny linje i planlægningskladden, når du vælger Gem ændringer under fanen Proces.

Filterværdier, der er defineret i feltet Lokationsfilter eller feltet Variantfilter i oversigtspanelet Indstillinger, bliver anvendt på den nye forsyningsordre.

Bemærk
Hvis filterfelterne er tomme eller har mere end én filterværdi, oprettes den nye forsyningsordre ved hjælp af følgende koder:

 • Hvis filterfeltet er tomt, oprettes den nye levering uden en lokation eller variantkode.
 • Hvis der er defineret mere end én filterværdi, oprettes den nye forsyning vha. den første filterværdi i henhold til sorteringsrækkefølgen.
Hvis du ønsker en anden variant eller lokationskode i den nye forsyningsordre, skal du manuelt ændre den på den nye planlægningslinje.

Juster forsyning automatisk

Optimerer en ny forsyning, du har oprettet i diagrammet, ved at sørge for, at den opretter nul lager inden næste forsyning.

Slet forsyning

Sletter elementet i oversigtspanelet Tidslinje og sletter planlægningslinjen, når du vælger Gem ændringer på fanen Behandl. Ikonet ændres til en disk med et rødt kryds, når forsyningen er blevet slettet.

Bemærk
Du kan kun slette en forsyning af aktionsmeddelelsestypen Ny. Når du har valgt Gem ændringer under fanen Proces, skal du manuelt slette den pågældende planlægningslinje i planlægnings- eller indkøbskladden.

Vis bilag

Åbner den ordre, planlægningslinje eller forecast, som elementet repræsenterer.

Zoom ud (Ctrl ++)

Gør skalaen på x-aksen større, så det bliver vist færre dage.

Bemærk
Du kan også gøre dette ved at trykke på Ctrl + musens rullehjul.

Zoom ind (Ctrl +-)

Gør skalaen på x-aksen mindre, så det bliver vist flere dage.

Bemærk
Du kan også gøre dette ved at trykke på Ctrl + musens rullehjul.

Nulstil Zoom (Ctrl + 0)

Gendanner skalaen på x-aksen til det, der blev brugt, før du zoomede.

Foruden de tastaturhandlinger, der blev nævnt tidligere, kan du også bruge følgende tastaturhandlinger i oversigtspanelet Tidslinje.

Tastaturhandling Beskrivelse

Ctrl + rul musens hjul

Ændrer skaleringen af x-aksen.

Vælg et element, og tryk derefter på Skift + pil

Flytter elementet i retning af pilestrøget.

Tab

Flytter til det næste element.

Shift+Tab

Flytter til det forrige element.

Tryk på Esc, mens du flytter et element.

Annullerer flytningen.

Bemærk
Fungerer ikke, hvis du har sluppet museknappen.

Du kan lære at trække elementer i oversigtspanelet Tidslinje i Sådan gør du: Ændre planlægningsforslag i en grafisk visning.

Se også