Disse er indstillinger for synkronisering fra den Microsoft Dynamics NAV. I dette skema kan du angive, hvilke tabeller i Microsoft Dynamics NAV og hvilke felter i disse tabeller der skal synkroniseres, og hvilke elementer og samlinger i Outlook de skal synkroniseres med. Et synkroniseringsskema er et dokument, der definerer sammenhængen mellem poster i Microsoft Dynamics NAV og elementer i Outlook. Det oprettes af Microsoft Dynamics NAV i den indledende fase af synkroniseringsprocessen for Outlook-klienten.

Synkroniseringsskemaet oprettes i Microsoft Dynamics NAV og angiver følgende:

Den lokale kopi af det gældende synkroniseringsskema opbevares på Outlook-siden i XML-format i det isolerede lager - nøjagtigt som det er modtaget fra Microsoft Dynamics NAV.

Se også