Hvis nogle af dine kontakter også er debitorer, kreditorer eller bankkonti, kan du synkronisere deres kontaktkort med deres debitorkort, kreditorkort eller bankkontokort.

Før du kan synkronisere dine kontakter med kunder, leverandører eller bankkonti, skal du angive en forretningsrelationskode for kunder, leverandører og bankkonti i vinduet Marketingopsætning på oversigtspanelet Synkronisering.

Sådan synkroniseres kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti

Du kan synkronisere kontakter med debitorer, kreditorer eller bankkonti på tre måder:

Konsekvenser

Hvis kontaktkortet synkroniseres med debitorkortet, kreditorkortet, bankkontokortet:

  • Du behøver kun opdatere oplysninger ét sted. Ændrer du f.eks. telefonnummeret på kontaktkortet, opdateres telefonnummeret automatisk med samme ændring på debitorkortet, kreditorkortet eller bankkontokortet.
  • Hvis du har angivet en nummerserie til kontakter, og du opretter et debitor-, kreditor- eller bankkontokort, oprettes der automatisk et kontaktkort for den pågældende debitor, kreditor eller bankkonto.
  • Du kan oprette salgstilbud og -ordrer og købsrekvisitioner og -ordrer ud fra kontaktkortet.
  • Du kan automatisk få registreret dine interaktioner, når du udfører handlinger i Microsoft Dynamics NAV, f.eks. udskriver ordrer, rammeordrer, opretter serviceordrer, sender e-mails osv.
  • Hvis du sletter en kontakt, som er knyttet sammen med en debitor, kreditor eller bankkonto, er det kun kontaktkortet, som bliver slettet. Debitor-, kreditor- eller bankkontokortet forbliver.
  • Hvis du sletter en debitor, kreditor eller bankkonto, som er knyttet til en kontakt, forbliver kontaktkortet.

Du kan finde flere oplysninger i Om marketingopsætning.

Bemærk
Visse detaljer, som fakturerings og bogføringsoplysninger, vises ikke på kontaktkortet. Derfor kan du tilføje dem manuelt på debitorkortet, kreditorkortet eller bankkontokortet, når du opretter kontakter som debitorer, kreditorer eller bankkonti.

Se også