Når du opretter tekster, der skal udskrives på rentenotaer, kan du bruge foruddefinerede variabler, som programmet erstatter med de ønskede oplysninger inden udskrivning.

Du kan bruge disse variabler i teksten:

%1 = Bilagsdato (fra rentenotahovedet)

%2 = Forfaldsdato (fra rentenotahovedet)

%3 = Rentesats (fra Rentebetingelser)

%4 = Restbeløb (fra rentenotahovedet)

%5 = Rentebeløb (fra rentenotahovedet)

%6 = Opkrævningsgebyr (fra rentenotahovedet)

%7 = I alt (Restbeløb + Rentebeløb + Opkrævningsgebyr + Moms)

%8 = Valutakode (fra rentenotahovedet)

%9 = Bogføringsdato (fra rentenotahovedet)