Når du opretter tekster, der skal udskrives på rykkere, kan du bruge foruddefinerede variabler, som programmet erstatter med de ønskede oplysninger inden udskrivning.

Du kan bruge disse variabler i teksten:

%1 = Bilagsdato (fra rykkerhovedet)

%2 = Forfaldsdato (fra rykkerhovedet)

%3 = Rentesats (fra Rentebetingelser)

%4 = Restbeløb (fra rykkerhovedet)

%5 = Rentebeløb (fra rykkerhovedet)

%6 = Opkrævningsgebyr (fra rykkerhovedet)

%7 = I alt (Restbeløb + Rentebeløb + Opkrævningsgebyr + Moms).

%8 = Rykkerniveau (fra rykkerhovedet)

%9 = Valutakode (fra rykkerhovedet)

%10 = Bogføringsdato (fra rykkerhovedet)