Du kan bruge anlægsomposteringskladden til at overføre, opdele og kombinere anlægsaktiver.

Omposteringsposterne kan udskrives i rapporten Anlæg - bogført værdi 02.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Overføre anlægsaktiver til andre lokationer, f.eks. ved at placere et anlæg i produktionsafdelingen, mens det er under konstruktion, og derefter flytte det til administrationsafdelingen, når det er færdigt.

Sådan overføres anlægsaktiver til andre lokationer

Bruge anlægsomposteringskladden til at opdele anskaffelsesomkostningerne mellem flere anlæg.

Sådan opdeles anlægsaktiver

Kombinere anskaffelsesomkostningerne for flere anlægsaktiver i ét enkelt anlæg.

Sådan kombineres anlægsaktiver

Udskrive rapporten Anlæg - bogført værdi 02 for at se omposterede poster.

Sådan får du vist de omposterede poster

Se også