Beregningsformlerne for hver metoden for igangværende arbejde er defineret i følgende tabel. Disse er defineret af systemet.

VIA-metode Beregningsformel Beregningsbeskrivelse

Kostværdi

Realiserede indtægter = Kontrakt (faktureret salgsbeløb)

Anslået kostbeløb = Kontrakt-salgsbeløb x Budgetomkostnings

VIA-omkostninger = (Færdiggørelsesgrad -faktureret % x Anslået kostbeløb

Færdiggørelsesgrad = Kostbeløb for forbrug/Budgetomkostningsbeløb

Faktureret % = Kontrakt (faktureret salg)/Kontrakt (samlet prisRealiserede omkostninger = Kostbeløb for forbrug - VIA

I beregninger af kostværdi startes der med at beregne værdien af det, der er leveret, idet der tages en del af det anslåede kostbeløb baseret på færdiggørelsesgrad. Fakturerede kostbeløb fratrækkes, ved at der tages en del af det anslåede kostbeløb baseret på faktureringsprocenten.

Denne beregning kræver, at Kontrakt-salgsbeløb, Budget-salgsbeløb og Budget-kostbeløb angives korrekt for hele sagen.

Salgsomkostning

Realiserede indtægter = Kontrakt (faktureret salgsbeløb)

Realiserede omkostninger = Budget-kostbeløb * Faktureringsprocent

Faktureret % = Kontrakt - faktureret salgsbeløb/Kontrakt - salgsbeløb

(Faktureringspct. findes som en kolonne i Sagsopgavelinjer)

Igangv. arbejder køb = Forbrug-kostbeløb - Realiserede omkostninger

Beregninger af salgsomkostninger starter med beregning af realiserede omkostninger. Omkostninger realiseres proportionalt baseret på Budget-kostbeløb.

Denne beregning kræver, at Kontrakt-salgsbeløb, Budget-salgsbeløb og Budget-kostbeløb angives korrekt for hele sagen.

Salgsværdi

Realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb

Realiseret indtægt = Forbrug-salgsbeløb x Forventet faktureringsforhold

Omkostningsdækning % = Kontraktsalgsbeløb/Budgetsalgsbeløb

Igangv. arbejder salg = Realiseret salg - Kontrakt-faktureret salgsbeløb

I beregninger af salgsværdi realiseres indtægter proportionalt baseret på Forbrug-kostbeløb og det forventede omkostningsdækningsforhold.

Denne beregning kræver, at Kontrakt-salgsbeløb, Budget-salgsbeløb og Budget-kostbeløb angives korrekt for hele sagen.

Færdiggørelsesgrad

Realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb

Realiseret indtægt = Kontrakt-salgspris x Færdiggørelsesgrad

Færdiggørelsesgrad = Kostbeløb for forbrug/Budgetomkostningsbeløb

(Kaldes "Fuldførelse af omkostning i %" på sagsopgavelinjer)

Igangv. arbejder salg = Realiseret salg - Kontrakt-faktureret salgsbeløb

I beregninger af færdiggørelsesgrad realiseres indtægt proportionalt baseret på færdiggørelsesgraden, dvs. Forbrug-kostbeløb over for Budgetomkostninger.

Denne beregning kræver, at Kontrakt-salgsbeløb, Budget-salgsbeløb og Budget-kostbeløb angives korrekt for hele sagen.

Afsluttet kontrakt

VIA-beløb = VIA-kostbeløb = Forbrug (kostbeløb)

VIA-salgsbeløb = Kontrakt (faktureret salg)

Afsluttet kontrakt realiserer ikke indtægter og omkostninger, før sagen er afsluttet. Du kan vælge denne metode, hvis der er stor tvivl omkring de anslåede kostbeløb og sagens omsætning.

Alt forbrug bogføres til kontoen til VIA-omkostninger aktiv), og alt faktureret salg bogføres til kontoen til faktureret VIA-salg (kreditorkonto), indtil sagen er afsluttet.

Se også