Som grundregel er værdien i feltet Kostpris på varekortet baseret på standardkostprisen for varer, der følger standardkostmetoden. For varer, der følger andre kostmetoder, baseres værdien på en beregning af lagerbeholdningen (fakturerede kostpriser og forventede kostpriser) divideret med varebeholdningen.

Nedenfor beskrives, hvordan indholdet af feltet Kostmetode påvirker beregningen af kostprisen for både køb og salg.

Beregne kostpris ved køb

Når du køber varer, kopieres værdien i feltet Sidste købspris på varekortet til feltet Købspris på en købslinje eller til linjen Pris på en varekladdelinje.

Det, du vælger i feltet Kostmetode, har indflydelse på, hvordan Microsoft Dynamics NAV beregner indholdet i felterne Kostpris på linjerne.

Kostmetoden FIFO, LIFO, Serienummer eller Gennemsnit

Indholdet af feltet Microsoft Dynamics NAVKostpris (RV) på købslinjen eller indholdet af feltet Kostpris på varekladdelinjen beregnes efter følgende formel:

Kostpris (RV) = (Direkte kostpris - (Rabatbeløb/mængde)) * (1 + Indirekte omkostninger %" / 100)) + IPO-bidrag

Kostmetoden Standard

Feltet Kostpris (RV) på købslinjen eller feltet Kostpris udfyldes på varekladdelinjen ved at kopiere værdien i feltet Kostpris på varekortet. Ved at bruge kostmetoden som Standard, er værdien altid baseret på standardkostprisen.

Når du bogfører købet, kopieres kostprisen fra købslinjen eller varekladdelinjen til købsfakturaposten, og den kan ses på varens postoversigt.

Alle kostmetoder

Kostprisen fra kildedokumentlinjen bruges til at beregne indholdet af feltet Kostbeløb (faktisk) eller, hvis det er relevant, feltet Kostbeløb Kostbeløb (forventet) i forbindelse med denne post, uanset hvilken kostmetode der anvendes for varen.

Beregne kostpris ved salg

Når du sælger varer, kopieres kostprisen fra feltet Kostpris på varekortet til salgslinjen eller varekladdelinjen.

Ved bogføring kopieres kostprisen til salgsfakturaposten, og den kan ses på varens postoversigt. Microsoft Dynamics NAV bruger kostprisen fra kildedokumentlinjen til beregne indholdet af feltet Kostbeløb (faktisk) eller, hvis det er relevant, feltet Kostbeløb (forventet) i den værdipost, der er forbundet med denne varepost.

Se også