Nogle gange skal du ændre betingelserne i en kontrakt, efter at den er blevet oprettet. I de fleste tilfælde skal du åbne den relevante kontrakt i vinduet Servicekontrakt og ændre den efter behov.

Du kan ændre kontraktens status, der som udgangspunkt angives til Låst, tilføje og fjerne kontraktlinjer og annullere en kontrakt. Hvis du vil se, hvordan virksomheden klarer sig målt i avance og tab, kan du udføre en hurtig forretningsanalyse ved hjælp af funktionen Kontrakt - Trendscape.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Opdater en kontrakt for at ændre betingelserne, fordi kontraktens status skal angives til Åben.

Ændring af status for servicekontrakten

Slette eller annullere en kontrakt.

Sådan annulleres kontrakter

Spore avance og tab i servicekontraktsystemet.

Sådan vises gevinster og tab på kontrakter

Udføre analyse af virksomhedens servicekontraktforretning og se relaterede statistikker.

Oversigt over kontraktstatistik

Se også