Du behøver ikke at foretage mange ændringer af forsikringskortene, men engang imellem kan du få brug for at tilføje, ændre eller fjerne en police.

Ændre et forsikringsnummer

Du kan ændre nummeret på en forsikringspolice ved at angive et nyt nummer og ved at bekræfte den meddelelse, som derefter bliver vist. Ændringen kan tage nogen tid, fordi programmet skal tjekke alle de vinduer, hvor forsikringsnummeret optræder, og derefter erstatte nummeret i alle de relevante poster.

Årlig præmie og dækningsbeløb

Når du modtager den årlige besked om fornyelse, skal du opdatere feltet Årlig præmie på forsikringskortet manuelt, hvis du vil have det opdateret. Feltet er kun til orientering.

Når du får oplysninger om ændringer i forsikringsbeløbet, skal du ændre det på forsikringskortet for at sikre dig, at du analyserer forsikringsposterne korrekt.

Se også