Du kan bruge ADCS-systemet (Automatic Data Capture System) til at registrere varebevægelser på lagerstedet og registrere bestemte kladdeaktiviteter, bl.a. regulering af vareantal på lagerkladden og lageropgørelser.

Hvis du vil bruge ADCS, skal du give hver enkelt vare, der er gemt i lageret, et vare-id. Du skal også konfigurere miniformularer, funktioner til håndholdt, dataudvekslinger og angive indstillinger for felter, der styrer ADCS. Du angiver, om du vil bruge ADCS på lokationskortet for et lagersted. Du kan konfigurere miniformularfunktioner under administrationen af Microsoft Dynamics NAV.

Ved opsætningen af miniformularer skal du definere, hvilke oplysninger der skal vises ud fra lagerstedets specifikke behov. Følgende er eksempler på oplysninger, som du kan få vist:

Se også