Opgavekøer i Microsoft Dynamics NAV giver brugerne mulighed for at planlægge og køre specifikke rapporter og kodeenheder. Du kan angive opgaver, der skal køres én gang eller gentagne gange. Det kan f.eks. være en god idé at køre rapporten Sælger - salgsstatistik ugentlig for at spore salget pr. sælger hver uge, eller at køre kodeenheden Behandl servicekø for e-mail dagligt for at sikre, at afventende e-mail til debitorer om deres serviceordrer sendes ud tids nok.

I Microsoft Dynamics NAV er der også følgende funktioner, som bruger opgavekøer til at automatisere gentagne opgaver.

Du kan bruge vinduet Opgavekøposter til at tilføje oplysninger om den opgavekøpost, du vil planlægge, f.eks. en rapport eller kodeenhed for objekttypen, navnet og objekt-id'et for det objekt, du vil køre, gentagelser, prioritet og status. Du kan også tilføje parametre for at angive funktionsmåden for opgavekøposten. Du kan f.eks. tilføje en parameter til kun at sende bogførte salgsordrer. Du skal have tilladelse til at køre den pågældende rapport eller kodeenhed. Ellers genereres der en fejl, når opgavekøen køres. Fejl angives i vinduet Logposter i opgavekø. Du kan også foretage fejlfinding for opgavekøfejl. De data, der genereres, når der køres en opgavekø, gemmes i databasen.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Aktivere og deaktivere opgavekøen.

Sådan defineres opgavekøer

Angiv de opgaver, du vil køre, inklusive om de er rapporter eller kodeenheder, deres objekt-id'er og navne, om de skal gentages, og hvornår de skal køres.

Sådan oprettes poster i opgavekøen

Finde status på opgaver i køen, foretage fejlfinding for opgaver, aktivere eller deaktivere en opgavekøsession eller angive prioriteter for opgaverne i køen.

Sådan kontrolleres poster i opgavekøen

Brug opgavekøer til baggrundsbogføring.

Sådan bogføres i baggrunden med opgavekøer

Se også