Programmet indeholder en funktion, som gør det muligt for dig at opsætte brugerdefinerede afskrivningsmetoder.

Med en brugerdefineret metode skal du bruge vinduet Afskrivningstabeller, hvor du skal angive en afskrivningsprocent for hver periode (måned, kvartal, år eller regnskabsperiode).

Formlen for beregning af afskrivningsbeløbet er:

Afskrivningsbeløb = (Afskrivningsprocent x Antal afskrivningsdage x Afskrivningsgrundlag) / (100 x 360)

Afskrivning baseret på antal enheder

Denne brugerdefinerede metode kan også bruges til afskrivning baseret på antal enheder, f.eks. i forbindelse med produktionsmaskiner med fastlagt levetidskapacitet. I vinduet Afskrivningstabeller kan du angive antallet af enheder, der kan produceres i hver enkelt periode (måned, kvartal, år eller regnskabsperiode).

Du kan finde flere oplysninger og et eksempel i Eksempel - Brugerdefineret afskrivningsmetode.

Se også