Microsoft Dynamics NAV indeholder nogle specielle tabeller, hvor du kan administrere de opgaver, der er nødvendige for at afregne moms og rapportere til told- og skattemyndighederne.

Momsrapportering

Du kan bruge tabeller til at beregne den moms, der er skyldig for en periode. Microsoft Dynamics NAV opretter en post i vinduet Momsposter for hver af de bogførte transaktioner, der vedrører moms. Posterne bruges til at beregne den moms, der skal afregnes for en bestemt periode. Du kan derefter forberede og udskrive momsangivelsesrapporten.

Momsangivelse

Du bruger en momsangivelse til at angive grundlaget for beregning af den moms, der skal betales til skattemyndighederne. I vinduet Momsangivelse angiver du momsangivelsen på grundlag af kontiene i vinduet Kontoplan eller på grundlag af poster i vinduet Momsposter. Fordelen ved at bruge momsposterne er, at du kan lukke disse poster ved at bogføre momsangivelsen. Det er nemmere at finde momskorrigeringsposter i tidligere regnskabsperioder, hvor momsangivelsen er blevet oprettet, ved at arbejde med momsposter.

Momsangivelsen er sædvanligvis angivet, når du opretter regnskabet i programmet. Det anbefales, at du opretter angivelsen i det format, som kræves af skattemyndighederne. Når angivelsen er blevet oprettet, kan du få den vist og udskrevet.

Se for flere oplysninger om momsangivelserSådan defineres momsangivelser, Sådan får du vist momsangivelser og Sådan udskrives momsangivelser.

Momsafregning

Du skal med jævne mellemrum betale nettomomsen til skattemyndighederne. Du kan udføre en kørsel så tit, du vil, hvis du har brug for at afregne moms hyppigt. Når du har godkendt momsangivelsen, kan du udføre kørslen Afregn moms for at lukke de åbne momsposter og overføre købs- og salgsmomsbeløb til momsafregningskontoen.

For flere oplysninger om overførsel af moms se Sådan overføres momsbeløb til afregningskontoen.

Bemærk
Når momsposterne er blevet bogført, og statussen er lukket, kan de ikke åbnes igen. Du kan dog stadig oprette momsrapporter på basis af de lukkede poster.

Se også