Når du køber varer, sendes fakturaen normalt fra den person eller den virksomhed, som du har bestilt varerne hos. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du modtager fakturaen fra en anden kreditor.

Hvis en leverandør opererer med flere lagerlokationer, kan det være, at varerne leveres fra en anden adresse end fakturaadressen. I det tilfælde kan der være flere forskellige bestillingsadresser at vælge mellem.

Det er derfor, der i programmet opereres med termer som "leverandør" og "faktureringsleverandør". Det kan f.eks. være, at du bestiller en vare fra en afdeling i en stor offentlig institution (leverandøren), men at fakturaen sendes fra et centralt bogholderi (faktureringsleverandøren).

I programmet kan du vælge den relevante type leverandøradresse, afhængigt af hvilken type leverandør du handler med.

Leverandøradresse

Leverandøradressen er adressen på den leverandør, som leverer varerne.

Du kan angive et kreditornummer i feltet Faktureringsleverandørnr. på et hvilket som helst kreditorkort (forudsat at du har oprettet et kort for faktureringsleverandøren).

Hver gang du herefter udfylder en købsrekvisition, ordre, faktura eller kreditnota, kopieres nummeret og de tilhørende oplysninger om navn og adresse til de relevante felter på købshovedet.

Faktureringsadresse

Faktureringsadressen er adressen på den kreditor, som modtager betalingen.

Hvis det er nødvendigt at registrere fakturaer, som er modtaget fra en alternativ leverandør, kan du definere en permanent faktureringsleverandør på et kreditorkort, eller du kan indtaste en faktureringsleverandør på de individuelle købsdokumenter.

Hvis du ikke har defineret alternative faktureringsadresser, udfyldes felterne i oversigtspanelet Fakturering på et købshoved automatisk med oplysningerne for det kreditornummer, du har angivet i feltet Leverandørnr. Du kan ændre nummeret efterfølgende.

Tip
Hvis du ikke på forhånd ved, om der vil blive brugt en bestemt faktureringsadresse til hver faktura fra en leverandør, skal du ikke udfylde feltet Faktureringsleverandørnr. Indtast i stedet nummeret, efter du har oprettet et dokumenthoved (købsrekvisition, ordre eller faktura)

Bestillingsadresse

Når du bestiller varer, bliver de ikke altid leveret fra adressen på fakturaen. Bestillingsadressen er den adresse, som varerne afsendes fra.

Du kan knytte et ubegrænset antal bestillingsadresser til en kreditor (leverandør). Da hver adresse er identificeret med en entydig kode, udskrives alle de relevante adresseoplysninger på købsleverancen, når du bruger koden på en købsrekvisition, en ordre eller et fakturahoved.

Bestillingsadressen vises også på fakturaudskriften.

Se også