En brugergrænseflade, der implementeres i XML-meddelelsesformatet, og som beskriver de netværkstjenester, som serveren kan tilbyde.

Du kan bruge WSDL, hvis du vil oprette en fil, der angiver de tjenester, som serveren kan tilbyde, og de funktioner inden for hver enkelt tjeneste, som understøttes af serveren.

Desuden beskriver WSDL-filen det format, som klienten skal følge, når der anmodes om en handling.

I en WSDL-fil bruges der fem primære elementer til definition af netværkstjenesten. De vises i følgende rækkefølge:

  1. Elementet <types> definerer de forskellige datatyper, der bruges ved udveksling af meddelelser.
  2. Elementet <message> beskriver de meddelelser, der videreformidles.
  3. Elementet <portType> angiver en række handlinger og de meddelelser, der indgår i de forskellige handlinger.
  4. Elementet <binding> angiver protokoloplysninger for forskellige tjenestehandlinger og beskriver, hvordan det abstrakte indhold i disse meddelelser skal knyttes til en konkret format.
  5. Elementet <service> samler en række indbyrdes forbundne porte i en gruppe.

Se også