Den del af synkroniseringsfunktionaliteten, der sørger for fuldstændig overførsel af data mellem Microsoft Dynamics NAV og Outlook uden tab af data. Transportlaget styrer overførslen og fejludbedringen gennem hele processen. Transportlaget er en webtjeneste, der installeres på Microsoft Dynamics NAV-serviceniveausiden. Webtjenesten omfatter komponenter, der har relevans både for back office- og værtsprogramniveauerne, og derudover indgår alle standardfunktionerne, bl.a. til styring af sikkerhed, skalerbarhed, ydelse (inkl. datakomprimering) og licenser.

Webtjenesten omfatter et API til udvikling af programmer, der opfylder bestemte krav til overførsel og behandling af data fra et back office-program og til eksekvering af back office-programmets forretningslogik.

Webtjenesten til Microsoft Dynamics NAV-serviceniveauet skal opfylde følgende krav:

Der fremvises to tjenestesæt fra det nye Microsoft Dynamics NAV-serviceniveau:

En tjeneste på lavt niveau, der gør, at den nye klient kan:

En tjeneste på højt niveau, der gør, at andre programmer kan få adgang til forretningsenheder og logik.

Se også