Microsoft Dynamics NAV indeholder forbedringer for Danmark foruden de globale forbedringer.

Nye og ændrede funktioner i den danske version af Microsoft Dynamics NAV

Nye og ændrede funktioner Beskrivelse Se

OIOUBL

Virksomheder skal sende salgsfakturaer, kreditnotaer, rentenotaer og rykkere til den danske offentlige sektor i OIOUBL-format (Offentlig Information Online UBL). Hvis en virksomhed ikke sender disse dokumenter elektronisk, kan myndighederne nægte betaling. Microsoft Dynamics NAV kan eksportere OIOUBL-filer, som du derefter kan sende til dine kunder.

Oversigt over elektronisk OIOUBL-fakturering

Importér bankkontoudtog

Du kan importere bankkontoudtog fra det elektroniske bankwebsted for hurtigt at udfylde vinduerne Finanskladde eller Bankkontoafstemning med faktiske bankposteringer i forbindelse med betalingsbehandling og bankafstemning.

Banker bruger forskellige filformater, så du skal angive formatet for filen til din banks kontoudtog i feltet Format til import af bankkontoudtog i vinduet Bankkontokort. Alle større danske banker og nationalbanken understøttes.

Format til import af bankkontoudtog

Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog

Eksportere betalingsfiler

Du kan eksportere betalingsfiler fra vinduerne Udbetalingskladde, Kreditorposter og Debitorposter til dit elektroniske bankwebsted som sidste trin i behandlingen af kreditorbetalinger. Alle større danske banker og nationalbanken understøttes.

Du skal konfigurere dine leverandører og dine betalingsformer for at kunne eksportere betalingsfiler, der skal behandles som FIK-, Giro-, SEPA- eller bankoverførselsbetalinger. Dette omfatter følgende funktionalitet:

  • I feltet Format til eksport af betaling i vinduet Bankkontokort skal du vælge det eksportformat, der bruges til behandling af elektroniske kreditorbetalinger fra denne bankkonto.
  • De værdier, du angiver i felterne Kreditornr., Girokontonr. og Betalingsreference på købsbilag og kladdelinjer, skal bogføres i kreditorposter.
  • I vinduet Betalingsformer angiver du, hvordan betalinger via FIK, Giro, SEPA og bankoverførsel håndteres ved at udfylde felterne Direkte debitering og Validering af betalingstype.
  • Funktionen Lav kreditorbetalingsforslag overfører oplysninger om FIK, Giro, SEPA og bankkonti til betalingskladdelinjer. Når du bogfører kladdelinjerne, føjes de nødvendige koder eller konti til betalingsposten i henhold til den angivne betalingsform.

Format til eksport af betaling

Kreditornr.

Girokontonr.

Betalingsreference

Direkte debitering

Validering af betalingstype

Sådan gør du: Eksportér betalinger til en bankfil

Importér lønfiler

Du kan importere lønposteringer fra lønsystemet i vinduet Finanskladde. Du kan derefter bruge finanskladden til at bogføre importerede lønposteringer til finanskonti eller bankkonti.

Udbydere af lønsystemer bruger forskellige filformater, så du skal angive formatet for din lønfil i feltet Format til import af løntransaktion i vinduet Regnskabsopsætning. Alle større danske udbydere af lønsystemer understøttes.

Sådan gør du: Importér løntransaktioner

Format til import af løntransaktion

Forenklede sider og funktioner

For at rette systemet mod brugere i mindre virksomheder er en række sider i Microsoft Dynamics NAV blevet forenklet, og udvalgte funktioner er blevet omdesignet for at justere ind efter enklere forretningsprocesser.

Funktionaliteten er kun beregnet til den danske version af Microsoft Dynamics NAV og kræver en særlig licens til små virksomheder. Kontakt din Microsoft Certified Partner for at få yderligere oplysninger.

Nyheder: ændringer til Microsoft Dynamics NAV-2013

Se også