I likviditetskladden registrerer du periodisk de planlagte transaktioner i kontantindstrømning og -udstrømning med batchjob. Du kan manuelt redigere registrerede kontantindstrømninger og -udstrømninger og indtaste flere linjer. For at håndtere alt dette, er det vigtigt at lære at arbejde med likviditetskladden.

I følgende tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives, hvordan likviditetsforecasts opdateres. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

Hvis du vil Se

Registrer tilbagevendende manuel indtægter.

Sådan registreres manuelle indtægter

Registrer tilbagevendende manuelle udgifter.

Sådan registreres manuelle udgifter.

Automatisk overførsel af oplysninger fra områderne regnskab, køb, salg, service og anlæg til likviditetskladden til likviditetsforecast.

Sådan registreres likviditetskladdelinjer

Forstå hvordan betalingsbetingelser for likviditet beregnes og anvendes.

Likviditetsforecastdatoer og -beløb

Se et eksempel på, hvordan betalingsbetingelser for likviditet beregnes.

Scenarieeksempel: Beregning af likviditetsdatoer og -beløb for åbne fakturaer

Se også